Viktig innhold i et

Forbedringssystem

    Et helhetlig forbedringssystem skal ivareta strategiske og operasjonelle forbedringsbehov. Dette kurset introduserer viktige mekanismer i et slikt system.
12 måneder tilgang

Kursinnhold

Created with