Avtalevilkår

Denne avtalen gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og ProErigo AS, eieren av dette nettstedet. Din avtale om å overholde og være bundet av klausul 1, 2, 4 - 11 og 15 - 25 av disse vilkårene trer i kraft ved din første bruk av nettstedet. Bestemmelsene 3 og 12 - 14 gjelder bare for salg av tjenester. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av vilkårene i denne avtalen, bør du slutte å bruke nettstedet umiddelbart.

1. Definisjoner og tolkning

I denne avtalen skal følgende vilkår ha følgende betydning:
"Konto": betyr all personlig informasjon, betalingsinformasjon og legitimasjon som brukes av brukere for å få tilgang til betalt og ubetalt innhold på nettstedet;
"Innhold": betyr all tekst, grafikk, bilder, lyd, videoer, programvare, bearbeidede data og all annen form for informasjon som lagres eller brukes eller vises på en datamaskin og/eller utgjør en del av nettstedet;
"Lisensperiode": betyr den perioden en Tjeneste leveres etter bestilling og betaling;
"Fasiliteter": betyr samlet alle nettbaserte muligheter, verktøy, tjenester eller informasjon som ProErigo AS gjør tilgjengelig via nettstedet, nå og i fremtiden;
"Tjenester": betyr de tjenestene som er tilgjengelige for deg gjennom dette nettstedet;
"Betalingsinformasjon": betyr alle detaljer som er nødvendige for kjøp av tjenester fra dette nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kreditt- / debetkortnumre, bankkontonummer, sorteringskoder, navn og adresse;
"Lokaler": betyr våre lokasjoner. I dag er lokasjonen: Nedre Storgate 29, 3015 NO-Drammen.
"System": betyr all nettbasert kommunikasjonsinfrastruktur som ProErigo AS gjør tilgjengelig via nettstedet, nå og i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nettbasert e-post, brukerforum (community), direkte chat og e-postkoblinger;
"Bruker / brukere": betyr deg og enhver annen tredjepart som får tilgang til nettstedet og ikke er ansatt i ProErigo AS;
"Nettsted": betyr nettstedet du bruker for øyeblikket (akademi.aksena.no) og eventuelle underdomener på dette nettstedet, med mindre de uttrykkelig utelukkes av deres egne vilkår og betingelser; og
"Vi / oss / vårt": betyr ProErigo AS, en virksomhet med hovedkontor i Norge og med organisasjonsnummer NO 928 952 142 MVA.

2. Aldersbegrensninger

Betalingsinformasjon må gis av eller med tillatelse fra en over 18 år.

3. Bedriftskunder

Disse vilkårene og betingelsene gjelder også for juridiske personer som anskaffer tjenester.

4. Intellektuell eiendom

 • 4.1 Med forbehold om unntakene i paragraf 5 i disse vilkårene, er alt Innhold som er inkludert på nettstedet, med mindre det er lastet opp av brukere, inkludert, men ikke begrenset til sideoppsett, underliggende kode og programvare ProErigo AS sin eiendom. Ved å fortsette å bruke nettstedet, aksepterer du denne rettigheten og at rettigheten er beskyttet av gjeldende norske og internasjonale lover og forskrifter.
 • 4.2 Med forbehold om punkt 6 kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke materiale fra nettstedet med mindre annet er angitt på nettstedet eller med mindre vi har gitt vår uttrykkelige skriftlige tillatelse til det.
 • 4.3 Du kan ikke dele din tilgang til nettstedet med andre. Du kan ikke bruke Innholdet på nettstedet til undervisning eller klasseromsopplæring uten skriftlig godkjenning fra ProErigo AS. Med undervisning og klasserom menes formidling av Innhold til andre via skjerm eller lerret i et klasserom eller grupperom. Du skal gjøre ditt ytterste for å forhindre at innholdet ulovlig gjøres tilgjengelig for tredjepart gjennom din konto. Tredjeparter inkluderer, men er ikke begrenset til, medarbeidere, ansatte i andre forretningsenheter i din organisasjon, organisasjonens kunder, leverandører og partnere.

5. Intellektuell eiendom fra tredjepart

 • 5.1 Med mindre annet uttrykkelig er angitt, tilhører alle immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, copyright og varemerker, i produktbilder og beskrivelser produsenten eller distributøren av innholdet og/eller materialet.
 • 5.2 Med forbehold om punkt 6 kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke slikt materiale med mindre annet er angitt på nettstedet eller med mindre skriftlig tillatelse gitt det av den aktuelle produsenten eller leverandøren.

6. Rettferdig bruk av åndsverk

Materiale fra nettstedet kan gjenbrukes uten skriftlig tillatelse for unntak beskrevet i kapittel III i Copyright Designs and Patents Act 1988.

7. Koblinger til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Med mindre det uttrykkelig er oppgitt, er disse nettstedene ikke under kontroll av Oss eller de av våre tilknyttede selskaper. Vi påtar Oss intet ansvar for innholdet på slike nettsteder og fraskriver oss ansvar for enhver form for tap eller skade som oppstår som følge av bruken av dem. Inkluderingen av en lenke til et annet nettsted på vårt nettsted innebærer ikke noen form for godkjenning av nettstedene, nettstedenes Innhold eller de som eier nettstedene eller de som har kontroll over dem.

8. Koblinger til dette nettstedet

De som ønsker å plassere en lenke til dette nettstedet på andre nettsteder, kan gjøre det bare til hjemmesiden til nettstedet academy2.proerigo.com uten vår forhåndsgodkjenning. Dyp lenking (dvs. lenker til spesifikke sider på nettstedet) krever vår uttrykte skriftlige tillatelse. For å finne ut mer, kontakt oss på e-post på post@proerigo.com.

9. Bruk av kommunikasjonsfasiliteter

 • 9.1 Når du bruker et System på nettstedet, aksepterer du å gjøre det i samsvar med følgende regler. Unnlatelse av å overholde disse reglene kan føre til at kontoen din blir suspendert eller lukket:
 • 9.1.1 Du må ikke bruke et uanstendig eller vulgært språk;
 • 9.1.2 Du må ikke sende inn Innhold som er ulovlig eller på annen måte krenkende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, innhold som er voldelig, truende, trakasserende, ærekrenkende, sexistisk eller rasistisk;
 • 9.1.3 Du må ikke sende inn Innhold som er ment å fremme eller oppfordre til vold;
 • 9.1.4 Det anbefales at din kommunikasjon er på engelsk eller norsk da vi kanskje ikke kan svare på henvendelser sendt på andre språk;
 • 9.1.5 Måten du identifiserer deg, må ikke bryte vilkårene i denne avtalen og gjeldende lover;
 • 9.1.6 Du må ikke opptre som en annen person enn den du virkelig er. Du må heller ikke opptre vegne av en organisasjon uten skriftlig myndighet til dette.
 • 9.1.7 Du må ikke bruke Vårt System for uautorisert massekommunikasjon, for eksempel "spam" eller "søppelpost".
 • 9.1.8 Du må ikke bruke Vårt System for uautorisert markedsføring, salg og / eller markedsføring av dine eller andre tredjeparts produkter og tjenester.
 • 9.2 Du godkjenner at Vi har rett til å overvåke all kommunikasjon som er gjort med oss og din bruk av Vårt System.
 • 9.3 Du godkjenner at Vi kan beholde kopier av all kommunikasjon som er gjort til oss og din bruk av Vårt System.
 • 9.4 Du godkjenner at all informasjon du formidler gjennom vårt system kan modifiseres av Oss. Du fraskriver deg fra din moralske rett til å bli identifisert som forfatteren av slik informasjon. Eventuelle begrensninger du måtte ønske å legge ved vår bruk av slik informasjon, må formidles til oss på forhånd og vi forbeholder oss retten til å avvise slike vilkår og formidling av tilhørende informasjon.
 • 9.5 Du godkjenner at Vi kan beholde kopier av all kommunikasjon som er gjort til oss og din bruk av Vårt System.
 • 9.6 Du godkjenner at all informasjon du formidler gjennom vårt system kan modifiseres av Oss. Du fraskriver deg fra din moralske rett til å bli identifisert som forfatteren av slik informasjon. Eventuelle begrensninger du måtte ønske å legge ved vår bruk av slik informasjon, må formidles til oss på forhånd og vi forbeholder oss retten til å avvise slike vilkår og formidling av tilhørende informasjon.

10. Kontoer

 • 10.1 For å kjøpe og/eller bruke tjenester på nettstedet og for å bruke visse andre deler av systemet, må du opprette en konto som vil inneholde personlige opplysninger og betalingsinformasjon. Opplysningene og betalingsinformasjonen kan variere basert på din bruk av nettstedet og dets Innhold. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet garanterer du at:
 • 10.1.1 all informasjon du sender er nøyaktig og sannferdig;
 • 10.1.2 du har tillatelse til å sende inn og bruke betalingsinformasjonen du angir.
 • 10.1.3 du vil holde personlige opplysninger og betalingsinformasjon nøyaktig og oppdatert. Opprettelsen av en konto er en ytterligere bekreftelse på din garanti.
 • 10.2 Det anbefales at du ikke deler kontoinformasjonen din, spesielt ikke brukernavnet og passordet ditt. Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skader som oppstår som et resultat av at kontoinformasjonen din blir delt av deg. Hvis du bruker en delt datamaskin, anbefales det at du ikke lagrer kontoinformasjonen din i nettleseren.
 • 10.3 Hvis du har grunn til å tro at kontoinformasjonen din er innhentet av en annen person uten samtykke, bør du kontakte oss umiddelbart for å sperre kontoen din og kansellere eventuelle uautoriserte bestillinger. Vær likevel oppmerksom på at bestillinger bare kan kanselleres inntil levering av Tjenesten(e) har startet. I tilfelle at uautorisert bruk av Tjenesten(e) begynner før du melder fra til Oss om den uautoriserte bestillingen eller betalingen, vil du belastet for hver påbegynt kalendermåned Tjenesten(e) har vært tilgjengelige. Retten til refusjon bortfaller om Vi får beskjed senere enn 2 måneder etter at Tjenesten(e) er gjort tilgjengelige.
 • 10.4 Når du velger ditt brukernavn, må du overholde vilkårene som er angitt ovenfor i pkt. 9. Enhver unnlatelse av dette kan føre til suspensjon og / eller sletting av kontoen din.

11. Oppsigelse og kansellering av kontoer

 • 11.1 Enten Vi eller du kan avslutte kontoen din. Hvis Vi avslutter kontoen din, vil du bli varslet via e-post og en forklaring på oppsigelsen vil bli gitt. Uavhengig av det foregående, forbeholder Vi Oss retten til å avslutte uten å angi grunnen.
 • 11.2 Hvis Vi avslutter kontoen din, vil eventuelle gjeldende eller ventende ordrer eller betalinger på kontoen din bli kansellert og levering av Tjenester vil ikke starte.
 • 11.3 Hvis Vi avslutter kontoen din, blir tilgangen til Innholdet og Tjenestene sperret.

  Du vil da få en delvis refusjon. Beløpet refundert skal beregnes som følgende andel av betalt beløp for den kjøpte Tjenesten: de resterende dagene av Lisensperioden delt på de totale dager i Lisensperioden for hver av de kjøpte Tjenestene. Refusjonen vil bli fullført senest 30 kalenderdager etter oppsigelsen.


 • 11.4 Hvis du avslutter kontoen din, fortsetter Tjenestene som leveres til slutten av Lisensperioden. Du har ikke rett til å få refusjon etter oppsigelsen. Unntak fra dette er i tilfeller der Vi har brutt denne avtalen i alvorlig grad og ikke vært i stand til å iverksette akseptable mottiltak.

12. Tjenester, priser og tilgjengelighet

 • 12.1 Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre at alle beskrivelser av Tjenester tilgjengelig gjennom Vårt nettsted samsvarer med de faktiske tjenestene som vil bli gitt deg, er Vi ikke ansvarlig for eventuelle variasjoner fra disse beskrivelsene, ettersom den nøyaktige arten av tjenestene kan variere avhengig av dine individuelle krav og omstendigheter. Dette utelukker ikke Vårt ansvar for feil på grunn av uaktsomhet fra vår side. Se punkt 13.8 kontakt angående for feil og mangler på Tjenester.
 • 12.2 Der det er aktuelt, kan det være nødvendig at du må velge blant alternative Tjenester.
 • 12.3 Vi verken hevder eller garanterer at Vårt Innhold og Våre Tjenester vil være tilgjengelige for all tid. Informasjon om Tjenestetilgjengelighet er ikke gitt på nettstedet.
 • 12.4 All prisinformasjon på Nettstedet er korrekt når den går online. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og fjerne tilbud uten å angi grunner for dette.
 • 12.5 I tilfelle prisene endres i Lisensperioden, skal prisen som var gyldig på bestillingstidspunktet brukes resten av Lisensperioden.
 • 12.6 Alle priser på nettstedet inkluderer merverdiavgift.
 • 12.7 For de Tjenester som har en termineringsdato, vil din tilgang til Tjenesten automatisk avsluttes når Lisensperioden utløper.

13. Bestillinger og levering av tjenester

 • 13.1 Bare når vi har sendt deg en ordrebekreftelses-epost, vil det være en bindende avtale mellom Oss og deg.
 • 13.2 Bekreftelse på bestilling under punkt 13.1 vil bli sendt til deg før Tjenestene begynner og skal inneholde følgende informasjon:
 • 13.2.1 Bekreftelse på bestilte Tjenester inkludert hensiktsmessige detaljer om de bestilte Tjenestene;
 • 13.2.2 Spesifiserte priser for de bestilte Tjenestene, inkludert eventuelle skatter og andre tilleggskostnader;
 • 13.2.3 Om relevant: tidspunkter og datoer for levering av Tjenestene;
 • 13.2.4 Brukerinformasjon og relevant annen informasjon nødvendig tilgang til Tjenestene og annet Innhold på nettstedet.
 • 13.3 Hvis vi av en eller annen grunn ikke aksepterer bestillingen din, vil betaling normalt ikke gjennomføres. Om betaling likevel gjennomføres vil beløp som er betalt av deg bli refundert innen 14 kalenderdager.
 • 13.4 Betaling for Tjenesten(e) skal skje umiddelbart gjennom din valgte betalingsmetode med det fulle beløp som gjelder for Tjenesten pluss tilhørende skatter og andre tilleggskostnader.
 • 13.5 Tjenesten(e) på Vårt nettsted vil normalt være tilgjengelige umiddelbart etter betaling. Hvis Vi ikke kan oppfylle bestillingen din innen 3 virkedager har du rett til å kansellere denne avtalen og få tilbakebetalt tilhørende innbetalte beløp.
 • 13.6 Vi skal gjøre alle rimelige bestrebelser på å levere Tjenestene med faglig dyktighet i samsvar med beste handelspraksis.
 • 13.7 I tilfelle det leveres Tjenester som ikke er i samsvar med bestillingen din og dermed er feil, skal du kontakte Oss umiddelbart for å informere Oss om feilen. Vi vil sørge for at nødvendige korrigeringer blir gjort innen fem (5) arbeidsdager. Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde for levering av visse Tjenester. Du vil bli bedt om å lese og bekrefte at du godtar slike vilkår og betingelser i forbindelse med bestillingen.
 • 13.8 Vi gir teknisk support via Vårt nettbaserte supportforum (community) og / eller e-post post@proerigo.com. Vi vil anstrenge Oss for å svare på supportforespørsler innen 2 virkedager, men vi garanterer ikke en bestemt responstid.

14. Avbestilling og kansellering av bestillinger og Tjenester

Vi ønsker at du skal være helt fornøyd med Tjenestene du bestiller fra Oss. Hvis du ønsker å kontakte Oss om bestillingen din, eller en Tjenestene du har kjøpt, gjør du dette via e-post på post@proerigo.com. Du kan når som helst avbryte en ordre eller avbestille en Tjeneste til vilkårene angitt under. 
 • 14.1 Hvis du er en forbruker basert i EU, har du normalt en lovfestet rett til angrefrist. Tjenestene våre er imidlertid av digitalt innhold og leveres ikke på et fysisk medium. Tjenestene er derfor unntatt kravet om angrett , jf. §8 i angrettloven (N) og, i henhold til EUs forskrifter. En bestilt Tjeneste vil ikke bli refundert ved kansellering.
  14.2 Når du avslutter eller kansellerer en kjøpt Tjeneste, fortsetter Tjenesten som leveres til slutten av Lisensperioden. Du vil ikke få noe refusjon ved kanselleringen din.

15. Personvern

Bruk av nettstedet styres også av Våre personvernregler og er inkludert denne avtalen. Personvernreglene finner du ved å klikke på linken over eller linken i bunn av nettstedet.

16. Hvordan vi bruker din personlige informasjon (personvern)

 • 16.1 All personlig informasjon som vi kan samle inn (inkludert, men ikke begrenset til, ditt navn og adresse) vil bli samlet, brukt og oppbevart i samsvar med bestemmelsene i personvernloven 2018 og GDPR (General Data Protection Regulation).
 • 16.2 Vi kan bruke din personlige informasjon til:
 • 16.2.1 Levere Våre Tjenester til deg;
 • 16.2.2 Behandle betalingen din for Tjenestene; og
 • 16.2.3 Informere deg om nye produkter og Tjenester tilgjengelig fra oss. Du kan når som helst be om at vi slutter å sende deg denne informasjonen.
16.3 For å realisere Tjenester du kjøper og Innhold på nettstedet som du får tilgang til, kan vi videresende dine personlige opplysninger videre til våre leverandører og relevante tredjeparter. Disse tredjepartene er også bundet av Data Protection Act 2018 og GDPR. Vi vil ikke videreformidle din personlige informasjon til andre tredjeparter uten først å ha fått din uttrykkelige tillatelse.

17. Ansvarsfraskrivelse

 • 17.1 Vi hverken påstår eller vil gi garanti om at nettstedet vil oppfylle dine krav, at det vil være av tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet til et bestemt formål, at det ikke vil krenke tredjeparts rettigheter, at det vil være kompatibelt med alle systemer, at det vil være sikkert og at all informasjon som blir gitt vil være nøyaktig. Vi garanterer ingen spesifikke resultater fra bruk av våre Tjenester og Innholdet på Vårt nettsted.
 • 17.2 Ingen del av Vårt nettsted er ment å være anbefalinger og råd. Du kan derfor ikke bruke Innholdet og Tjenestene på Vårt nettsted som pålitelig kilde til å ta beslutninger eller gjennomføre tiltak av noen slag.
 • 17.3 Ingen del av dette nettstedet er ment å utgjøre et kontraktuelt tilbud som kan aksepteres.
 • 17.4 Selv om vi bruker rimelige anstrengelser for å sikre at nettstedet er trygt og fritt for feil, virus og annen skadelig programvare, blir du sterkt anbefalt å ta ansvar for din egen internettsikkerhet, dine personlige opplysninger og datamaskiner.

18. Endringer i Tjenester og Innhold på vårt nettsted og disse vilkårene og betingelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre nettstedet, dets innhold, dets Tjenester, vilkårene og betingelsene i denne avtalen når som helst. Du vil være bundet av endringer i vilkårene fra første gang du bruker nettstedet etter endringene. Hvis vi blir pålagt å gjøre endringer i vilkårene, Innholdet og/eller Tjenestene for å overholde myndighetenes lovverk og regelverk, vil disse endringene automatisk gjelde for dine bestillinger som ikke er effektuert av Oss.

19. Tilgjengeligheten til nettstedet

 • 19.1 Nettstedet leveres "som det er" og på "når tilgjengelig" basis. Vi og våre leverandører bruker beste praksis for å gi best mulig oppetid. Vi gir ingen garanti for at nettstedets Innhold eller Tjenester vil være fri for mangler og / eller feil, og vi gir ikke noen form for refusjon ved nedetid. Vi gir ingen garantier (eksplisitt eller underforstått) om egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet av informasjon, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.
 • 19.2 Vi påtar oss intet ansvar for forstyrrelser eller manglende tilgjengelighet til Innhold og Tjenester på nettstedet som følge av eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, ISP-utstyrssvikt, svikt i vertsutstyr, svikt i kommunikasjonsnettverket, strømbrudd, naturlige hendelser, krigshandlinger eller juridiske begrensninger og sensur.

20. Ansvarsbegrensning

 • 20.1 I den grad loven tillater det, aksepterer Vi ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade, påregnelig eller på annen måte, herunder eventuelle indirekte skader, følgeskader og spesielle skader som oppstår ved bruk av nettstedet eller informasjon som finnes der. Du må være klar over at du bruker nettstedet og dets Innhold og Tjenester på egen risiko.
 • 20.2 I det tilfelle at noen av disse vilkårene blir funnet å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal disse vilkårene anses som fjernet fra avtalen og ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av de gjenværende vilkårene. Denne omstendigheten gjelder bare innenfor jurisdiksjoner der et eller flere definerte vilkår er ulovlige.

21. Ingen ansvarsfraskrivelse

I tilfelle noen part i disse vilkårene og betingelsene ikke utøver sine rettigheter eller plikter slik beskrevet i denne avtalen, skal dette ikke kunne benyttes som grunn til å fraskrive seg rettigheten eller plikten.

22. Tidligere vilkår og betingelser

I tilfelle konflikt mellom vilkårene i denne avtalen og tidligere versjoner av avtalen, vil innholdet i denne (siste) versjonen av avtalen ha forrang, med mindre det uttrykkelig er angitt annet.

23. Tredjeparts rettigheter

Ingenting i denne avtalen innebærer overføring av myndighet, rettigheter eller ansvar til tredjepart. Avtalen opprettet er mellom deg og Oss.

24. Kommunikasjon

 • 24.1 All informasjon skal formidles til Oss via e-post til post@aksena.no. Slik informasjon anses som mottatt dagen for sending hvis e-posten er mottatt i sin helhet på en virkedag og neste virkedag hvis e-posten sendes en helg eller helligdag.
 • 24.2 Vi kan fra tid til annen, hvis du velger å motta den, sende deg informasjon om våre produkter og / eller tjenester. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, kan du be om det ved å sende oss en e-post på post@proerigo.com eller klikk på link for avmelding i eposten du mottar.

25. Lov og jurisdiksjon

Denne avtalen og forholdet mellom deg og Oss skal styres av og tolkes i samsvar med den norske loven, og du samtykker i å akseptere den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge. Tvister mellom deg og Oss skal løses ved forhandling. Hvis vi ikke oppnår enighet innen en periode på 60 dager, har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for domstolen. For tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal domstolen i byen Vi har Lokasjon brukes.
Created with